SEÇG POLİTİKAMIZ | Sistem İnşaat A.Ş.

SEÇG POLİTİKAMIZ

Sistem İnşaat olarak temel hedefimiz; üretim faaliyetlerimizin tüm aşamalarının sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında ve çevrede gerçekleşmesini sağlamaktır.

Bunları gerçekleştirirken müşterilerimiz, paydaşlarımız ve kamu yetkilileriyle ilişkilerimizde kanunlara, tüzük ve yönetmeliklere uyacağımızı, Halkımız, çalışanlarımız ve müşterilerimizle sürekli iletişim içinde olarak, gelişmeleri ve teknolojiyi takip ederken onların isteklerini de dikkate alacağımızı,

bu doğrultuda iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için gerekli tedbirleri belirleyeceğimizi, uygulayacağımızı ve uygulatacağımızı, güvenli ekipman ve uygun teknolojiler kullanacağımızı, iş sağlığı güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına organizasyonun her kademesi ve paydaşlarımızın katılımını sağlamayı, iş sağlığı güvenliği konusunda pro-aktif bir yaklaşım ile süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,  sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı duyarlı temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılması için, üretimimiz esnasında çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesi ve gereken önlemlerin alınması enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, üretimin tüm süreçlerinde olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kirliliğin kaynağında önlenmesi, faaliyetlerimiz sırasında oluşan katı, sıvı ve gaz atıklarımızı azaltıcı önlemler alınması, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışılması, ve her yıl hedefler koyarak, sürdürülebilir gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yürüteceğimizi, çevreye duyarlı ürünler üreteceğimizi, bu çalışmalar sırasında, konusunda uzman kişiler, akredite kuruluşlar ve resmi kurumlardan destek alarak çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincinin arttıracağımızı, Sağlık, Emniyet ve Çevre Yönetim Sistemleri ve Politikamızın ölçülebilir ve periyodik olarak denetlenebilirliği, sürdürülebilirliği ve gelişimi için uygun ve yeterli kaynakları sağlarken sağlık, emniyet, çevre ve güvenlik konularını en yüksek seviyede ve etkin şekilde gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

POL-02-SISTEM-INSAAT-SECG-POLITIKASI-R02

Oğuz PEKER
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DOKÜMAN NO : POL02|REVİZYON NO: 02|TARİH: 25.02.2019